Patronat honorowy, komitet honorowy, partnerzy

Patronat honorowy

  • Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Jan Duda - poseł ziemi sądeckiej
  • Prof. dr hab. Stanisław Mazur - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie www.for.org.pl
  • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Nagroda specjalna 

  • Jan Duda - poseł ziemi sądckiej
  • Maciej Rogóż - radny miasta Nowy Sącz, nagroda dla najlepszej drużyny reprezentującej Nowy Sącz

Komitet honorowy

  • Radny miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż
  • Prezes Fundacji Będzie Dobrze

PARTNERZY:

Województwo małopolskie

Jest fundatorem konkursu i nagród. W projekcie małych grantów Fundacja "Będzie Dobrze" pozyskała fundusze w ramach programu "Edukacja - zdalnie i cyfrowo".

Mieszkańcy województwa małopolskiego

W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w programie Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych https://bo.malopolska.pl/index.php/wyniki/wyniki-4-edycji obywatele naszego województwa w głosowaniu wybrali projekt, pozwalający szkołom na korzystanie z branżowych symulacji biznesowych.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Misją FOR jest zwiększanie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Celem jest też odpowiednio zmniejszanie poparcia i wzmacnianie w społeczeństwie oporu wobec rozwiązań idących w przeciwnych kierunkach. www.for.org.pl

Fundacja Będzie Dobrze

jOd dwóch lat Jest organizatorem konkursu Manager Roku. W tym roku zaprosiliśmy młodzież szkół średnich do III edycji konkursu. A Was zapraszamy do konkursu JUNIOR.
www.bedziedobrze.pl 

Fundacja zaprasza na swoją stronę www oraz profil na fb. Aktualnie budujemy dom dla owdowiałej Pani Doroty z miejscowości Trzetrzewina. Każdy gest jest dla nas ważny!

 Firma Revas

Firma Revas z Rzeszowa jest autorem branżowych symulacji biznesowych i w ramach współpracy udostępnia i wspiera technicznie obsługę konkursu. 

8 szkół - finalistów III edycji konkursu otrzyma bon edukacyjny uprawniający do wykorzystania Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS na lekcjach w szkole.

www.revas.pl

Zapraszamy firmy i instytucje do współpracy.

W zamian za wsparcie oferujemy tytuł partnera konkursu, umieszczenie informacji o sponsorze w materiałach promocyjnych. Uczniowie, którzy zaproszą sponsorów - mogą liczyć na dodatkowe, wirtualne środki w symulacji.

Konkurs ekonomiczny dla uczniów szkół podstawowych Manager Junior

Młodzi przedsiębiorcy konkurują o tytuł najlepszego Managera Juniora województwa małopolskiego!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.