Konsultacje

Pod guziczkiem "czytaj wiecej" pojawiają sie odpowiedzi na Wasze pytania.

Do Państwa dyspozycji są trenerzy wirtualnych symulacji biznesowych.

W rundzie eliminacyjnej do dyspozycji uczniów i opiekunów dyżuruje konsultant, trener branżowych symylacji biznesowych, p. Krzysztof Ciurka. Ponizej harmonogram dyżurów (ponadto 24 godziny na dobę otwarty jest formularz on-line oraz adresy e-mail). Pan Krzyszfof wyjaśni wszelkie wątpliwości wysłane do niego pocztą do terminu kolejnych konsultacji. Kontakt: kciurka@revas.pl, 500-666-147

Harmonogram konsultacji telefonicznych II edycji konkursu Manager Junior:

e-mail: konkurs@manager-roku.pl
tel.: Krzysztof Curka kciurka@revas.pl zostanie wysłany do opiekunów zespołów.

>>harmonogram konsultacji zostanie podany po ogłoszeniu terminów rozgrywek konkursowych<<

Pytania i odpowiedzi (Q&A).

Poniżej publikujemy najczęstsze pytania i odpowiedzi, mogące pomóc w obsłudze symulacji.

Q: Jak działa spłacanie kredytu, tj. czy rata spłaca się każdego miesiąca automatycznie?

A: Tak. Rata spłaca się automatycznie, zgodnie z harmonogramem spłat.

Q: Czy w rundzie pierwszej planujemy popyt na styczeń, czy na luty?

A: W pierwszej rundzie, na pierwszą rundę (ale w pierwszej rundzie jeszcze nie mamy możliwości sprzedażowych), w drugiej na luty, itd...

Q: Jak duży wpływ na zadowolenie klientów ma jakość zasobów i usługi?

A: Te decyzje mają wpływ na zadowolenie klientów. Ale proszę wziąć pod uwagę, że o zadowolenie klientów walczą także konkurenci, co przekłada się na zadowolenie "naszych" klientów. Gracze powinni samodzielnie obserwować wpływ jakości zasobów na satysfakcję klientów i na tej podstawie wyciągać stosowne wnioski.

Q: Jaka, mniej wiecej, jest elastyczność cenowa popytu (bliżej do idealnie elastycznego, czy do idealnie sztywnego)?

A: Autorzy symulacji starali się uwzględnić wszelkie czynniki wpływające na popyt, zarówno te, które kreują gracze, jak i pozostałe. Gracze powinni samodzielnie obserwować wpływ zmiany popytu na zmianę ceny i na tej podstawie wyciągać stosowne wnioski. 

Q: Czy wybór biura rachunkowego obowiązuje dopiero na następną rundę, czy wpisy będą liczone już z bieżącej rundy? Co zalicza się do wpisów?

A: Zgodnie z Instrukcją obsługi: "Do prowadzenia księgowości swojej firmy zatrudniasz biuro rachunkowe. Zajmie się ono księgowaniem wszystkich faktur, przygotowaniem umów i rachunków dla Twoich pracowników, a także prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów. Wybierając biuro rachunkowe zwróć uwagę na koszty, jakie będziesz ponosić. Zwykle opłata w biurze rachunkowym składa się ze stałej opłaty abonamentowej oraz opłaty uzależnionej od ilości wpisów, czyli dokumentów, które będą zaksięgowane przez biuro. Znając mniej więcej liczbę dokumentów (faktur, rachunków itp.) możesz zaprognozować koszty związane z usługami biura i wybrać najlepsze".
Wybór biura rachunkowego w rundzie 1 będzie odbywał się na podstawie wpisów z rundy 1. W każdej kolejnej rundzie można dokonać zmiany biura rachunkowego, albo wariantu abonamentowego. Biuro rachunkowe bierze pod uwagę liczbą wpisów w danym miesiącu. Na liczbę wpisów składają się: rachunki, faktury - czyli dokumenty sprzedażowe oraz kosztowe (zakupy, wynagrodzenia, opłaty itp.)

Q: Dlaczego nie mogę wysłać decyzji (komunikat o błędach)?

A: Symulacja sprawdza wpisane decyzje pod kątem technicznym i matematycznym. Najczęstszym błędem jest brak zasobów do realizacji usług (za mało godzin pracy pracownika, brak jakiegoś zasobu itp.). Przycisk "napraw błąd" przekierowuje do miejsca, gdzie stwierdzono błąd. Szczegółowy opis analizy błędów w dostępnych filmach firmy Revas.

Q: Czy wymagany jest podział ról w zarządzie, jakie to ma znaczenie?

A: Podział obowiązków to naturalna rzecz w zarządzaniu. Wiąże się także z obowiązkami i odpowiedzialnością za decyzje. Możliwe jest przydzielenie wszystkich obowiązków kazdemu z uczestników - w takim przypadku na zespole ciąży odpowiedzialność za decyzje i konieczność konsultowania ich, co w Waszym przypadku jest dobrym rozwiązaniem. Nie wolno zapomnieć o przydzieleniu każdego z zakresu decyzji przynajmniej jednemu członkowi zarządu - w przeciwnym razie zablokujecie sobie możliwość podejmowania decyzji.

Q: "W jaki sposób działa stanowisko wspólne"
A: na stanowisku wspólnym można lokować sprzęty, które nie będą przypisywane do konkretnych pracowników. Ze sprzętów na stanowisku wspólnym mogą korzystać różni pracownicy (konkretnego zawodu np. kelnerzy). Czyli np. Kasa fiskalna (10%) - uzytkownik może ją współdzielić z innymi (90%) pracownikami.
Q: co się dzieje jeśli wszystkie drużyny mają wynik z działalności 0, co w takim przypadku decyduje o rankingu?
A: Wskaźnikiem decydującym w takim przypadku jest wynik ekonomiczny (im mniejsza strata tym lepsze miejsce). Wskazówka: symulacja Restauracja rozwija się powoli, bo wydatki inwestycyjne są wysokie. 
Q: Jak działa kredyt odnawialny i czym się różni od kredytu zwykłego?
A: Kredyt zaciąga gracz w określonej wysokości na określonych warunkach ( odsetki, termin);
- kredyt odnawialny zaciąga samodzielnie symulacja, jeśli firma nie ma pieniędzy na koncie i nie zaciągnęła zwykłego kredytu, wtedy symulacja poprosi bank o pożyczenie tej kwoty, której brakuje do uregulowania zobowiązań (na podobieństwo karty debetowej). Tu także naliczane są koszty takiego kredytu, ale jest on spłacany z bieżącej sumy przychodów ze sprzedaży zaraz po zamknięciu miesiąca.
Q: Jak działa marketing?
A: Przy każdej opcji marketingu pokazuje się informacja z badania dotyczącego tego, do ilu procent osób z grupy docelowej dociera dana forma promocji. Zgodnie z zasadą dźwigni, im więcej wyda się na marketing, tym wyższe powinny być osiągnięte popyty na usługi (pamiętać należy jednak, że przyrost klientów nie będzie trwał cały czas i po przekroczeniu pewnej kwoty na marketing wydatki mogą nie być racjonalne). Marketing zwiększa zapotrzebowanie (popyt) nawet u naszej konkurencji. Ponadto konkurent może nas "przebić" reklamą, ale zawsze i my odczujemy efekty tych działań i nalezy zaplanować wyższą ofertę (zwiększyć podaż).
Konkurs ekonomiczny dla uczniów szkół podstawowych Manager Junior

Młodzi przedsiębiorcy konkurują o tytuł najlepszego Managera Juniora województwa małopolskiego!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.