Nagrody

1 miejsce - tytuł MANAGERA JUNIORA oraz nagrody reczowe dla szkoły, uczestników i opiekuna.

2, 3 miejsce - dyplomy i nagrody rzeczowe

4-8 miejsce - dyplomy finalisty i upominki

Zapraszamy uczestników do promocji konkursu i zapraszanie sponsorów.
Zespół, który zaprosi sponsora do współpracy - uzyska na swój firmowy rachunek w symulacji wirtualną równowartość kwoty wsparcia od sponsora.

Konkurs ekonomiczny dla uczniów szkół podstawowych Manager Junior

Młodzi przedsiębiorcy konkurują o tytuł najlepszego Managera Juniora województwa małopolskiego!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.